”Mäns våld mot kvinnor är så jävla meningslöst”

Möt flickor från hela stäng

Han håller sin hand för hennes mun. Säger åt henne att inte skrika för att då väcker hon barnen. Som att det inte vore hans fel om hon skriker så att barnen väcks …. Men hon skriker inte.

Kvinnofridsarbetet måste utvecklas och förstärkas

Kvar hälften av flickor och unga kvinns har utsatts för hot och agg på nätet — och var femte flicka har slutat med eller minskat sin användning av sociala medier postumt att ha utsatts för kränkningar. Det visar en ny studie av barnrättsorganisationen Plan International. I ett öppet försändelse kräver nu flickor och unga kvinns över hela världen att Facebook, Instagram, TikTok och Twitter agerar. Och nätvåldet får stora konsekvenser för flickors leva. Vi får rapporter från flickor såsom känner sig rädda, blir stressade, tillåts sämre självkänsla och lyckas sämre inom skolan efter att ha utsatts förut kränkningar. Tyvärr lämnas dessa flickor enormt ensamma med sina upplevelser, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Varför tas inte rasism mot östasiater på allvar?

Bli Världsförälder

När du använder unicef. Trots det blir tusen­tals barn miss­hand­lade i Sverige var år och antalet stiger stadigt. Våld mot barn har varit en låg­priori­terad fråga hos polis och åklagar­myndig­het samt det råder stora brister i han­tering­en av våld mot barn. Två nalle i en låda. Barnkonventionen är dessutom tydlig med att inget våld kontra ett barn är motiverat 1. Föredöme på annan omsorgsperson kan vara familjehemsföräldrar, adoptivföräldrar, förmyndare, skol- och förskolepersonal, anställd på dagverksamhet eller boenden med flertal. FN:s barnrättskommitté belyser att våld inom allmänhet förknippas med fysisk skada alternativt avsiktlig skada, men att det är viktigt att inte bortse från det lidande och de konsekvenser även ej fysiskt våld kan få för en barn. Exempel på icke fysiskt våld kan till exempel vara psykisk aga, försummelse eller att barnet ser våld inom familjen. Sverige var det etta landet i världen med att implementera förbud mot aga

Stödet till våldsutsatta brister

När flickor får sin första mens riskerar de att tvingas sluta skolan, viga sig eller utsättas för trakasserier. Coronapandemin förvärrar situationen ytterligare med bristande access på mensskydd samtidigt som information samt hälsovård för flickor nedprioriteras, enligt ett ny rapport från Plan International Sverige såsom publiceras idag på internationella mensdagen. Därjämte är mensfrågan viktig för global evolution — första mensen innebär för flera flickor att de tvingas sluta plugget och anses redo att gifta sig. Vi ser nu en risk förut allvarliga bakslag för flickor, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige. När miljontals flickor och kvinnor nu är isolerade i sina hem på bas av pandemin får det svåra konsekvenser. Det handlar om ökat våld samt en risk att flickor aldrig kommer tillbaka till skolan igen när dom öppnar därför att de gifts dän eller blir ofrivilligt gravida. Dessutom påverkar isoleringen flickors möjligheter att kunna administrera sin mens. Barnrättsorganisationen Plan International inneha genom en enkätstudie frågat såväl tjejer och som experter i 23 länder världen över hur pandemin påverkar möjligheterna att hantera sin mens. Resultaten presenteras i rapporten Periods in a Pandemic som släpps idag.

Möt flickor från hela joelle

Kontroll och förnedring

Härförleden publicerades en granskning av hur Sverige efterlever Europarådets konvention om att bestrida mäns våld mot kvinnor. Där finns flera brister att ta tag inom. Under granskade en expertgrupp, GREVIO, hurdan väl Sverige efterlever Istanbulkonventionen — Europarådets konvention om att förebygga och bestrida våld mot kvinnor och våld inom hemmet. Rapporten släpptes i januari inom år och lyfter Sverige som en föregångsland i många avseenden: Vi inneha jämställdhet högt på den politiska agendan, och insikten om att mäns våld mot kvinnor är könsrelaterat är fastsatt förankrad i våra policys och åtgärdsprogram. Vi får beröm för samtyckeslagen samt för lagen om grov kvinnofridskränkning, samt vår vilja till ständig förbättring inneha enligt GREVIO bidragit till Sveriges dominerande roll på området. Men rapporten pekar även på flera brister, till föredöme när det gäller socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here