Välkommen!

En person vill muslim

Med ändring av tingsrättens dom i huvudsaken ogillar hovrätten åklagarens yrkande om åläggande av företagsbot. Med ändring av tingsrättens dom i fråga om rättegångskostnader tillerkänner hovrätten Aktiebolaget Strängbetong ersättning av allmänna medel för dess rättegångskostnader vid tingsrätten med kr. Av beloppet avser kr ombudsarvode, 9 kr tidsspillan och 14 kr utlägg. Aktiebolaget Strängbetong tillerkänns ersättning av allmänna medel för dess rättegångskostnader i hovrätten med kr. Av beloppet avser kr ombudsarvode, 9 kr tidsspillan och 13 kr utlägg. I HOVRÄTTEN Aktiebolaget Strängbetong nedan Strängbetong har yrkat att hovrätten med ändring av tingsrättens dom lämnar åklagarens talan utan bifall samt bifaller Strängbetongs yrkanden vad avser ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten. Åklagaren har motsatt sig ändring. Åklagaren har under huvudförhandlingen i hovrätten justerat gärningsbeskrivningen genom att i första meningen under rubriken Yrkande innan ordet näringsverksamhet lägga till ordet dess samt som första ord i första meningen under rubriken Arbetsmiljöbrott med framkallande av fara för annan lägga till Ansvarig. Strängbetong har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten.

Hovrätt 2013-B 291

Mai · GDPR? Ingen har väl förbisett GDPR som kommer gälla från imorgon den 25 maj Det inneha vart frågetecken vad som kommer avlöpa för sidor som denna. Jag inneha kommit fram till följande, att denna sida har till syfte att gällande ett konstnärligt och journalistiskt sätt distribuera information om dansen i Sverige tillsammans hjälp av bildreportage i form bruten album här på Facebook och att alla önskemål om nedtagning av foto kommer att verkställas så fort det är möjligt, precis som idag samt tidigare. Önskar du, eller någon ni känner igen, inte vara med gällande bild i framtiden, hör av eder, helst personligen på dans om genomförbart så jag kan se till att inte ta bilder på er. Antagligen mött på dansgolvet därute!

Kopiera till

Mig har valt att sluta som heltidsmusiker för att få vara familjen nära och vara med när mina avkomma växer upp. Visst känns det vemodigt att sluta spela när det varit min stora dröm att få stå på scenen ända sedan jag varenda 5 år. Beslutet var svårt att fatta, men jag har missat odla mycket av det sociala livet tillsammans familj, släkt och vänner att det här känns rätt till slut. Skada Herrejösses vad roligt det har varit! Alla galna minnen med mina ultimata vänner i bandet.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here