Strindberg August: Mäster Olof

Att få veta gott folk grekisk

En lång historia kort — hungern efter mer av Gud ökade. Hungern efter att få se Honom verka, att få se under och tecken, se Bibelns löften bli synliga i mitt liv och genom mitt liv. Jag bestämde mig för att börja söka efter mer av Honom. Den helige Ande ledde mig till att börja be tillsammans med en vän, Sanna. Vi kände inte varandra väl, inte mer än att vi var bekanta. Men samma hunger efter mer av Gud fanns hos henne. Vi bestämde oss för att börja be om just mer. Vi visste inte hur.

En ”kärleks-dikt” till Yrjö

Tankar inför temat  Medmänniskan. Matt Jesus sade: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna anser. Har du någon gång tänkt gällande vem du är — hur ni är - och hur det kommer sig att du är just såsom du är? När du sitter inom bänken här idag — varifrån kommer du — vad har du tillsammans dig för erfarenheter — hur inneha det format dig - vart är du på väg?

Internationell insamling.

Acceptera, det är inte gott att veta! Akta dig, min gode man! Inom tycks ha en släng av lutherit! Biskop Hans från Linköping är inom stan och kungen också! Är Brask i stan? Ja, Gud är han så. Men vi ska väl beröra på dörren först om kyrkan är stängd. GERT springer upp på trappan och slår på porten.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here