Träna mentalt och lär dig läsa din omgivning

Möte ovanliga människor stör mig rådhus

Träna mentalt och lär dig läsa din omgivning Så lär du dig förstå och hantera dina egna och andras känslor. Varför de ler och alltid är vänliga? Varför de alltid har ett vänligt ord på vägen till sina medmänniskor?

Nästa steg för dig

Inom dag Thomas Blomqvist 4. Nu samt då slås jag av att saker såsom jag tror är självklara kanske inte är det för andra. Det oändliga flödet av information leder lätt till att man lever inom en bubbla och att man tror att andra vet vad som händer inom ens egen bubbla. Det är hälsosamt att bli påmind om att det inte alltid är så. Under sommarledigheten har jag i flera intressanta diskussioner med annorlunda människor konstaterat att det som mig tänker att alla vet inte nödvändigtvis är en allmän uppfattning. Det gäller mina och ibland också mitt partis politiska målsättningar, som kanske blivit oklart formulerade eller åtminstone bristfälligt kommunicerade. Varför godkänner vi att svenskans ställning försvagats?

Möte ovanliga människor stör mig jamaicansk

Vi gör naturens röst hörd och bevakar och stödjer arbete med miljö- och naturfrågor i Örebro län

Folkhögskoleveteranen nr 1 Kursen på Sigtuna folkhögskola led mot sitt slut och grimas oro för arbetslösheten växte. Jag tänkte intensivt på någon lösning och kom slutligen fram till att fråga rektor Björkquist om ett intyg. Det skulle kanske göra det lättare att erhålla ett jobb. Jag hade deltagit inom ett par kontaktgrupper med läroverket, odla han var kanske positiv. Nervös kliv jag in och framförde mitt fall.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here