Välj region:

Var att träffa malayalam

Print Sveriges befolkning består i dag till ca 20 procent av människor med utländsk bakgrund, och den årliga befolkningsökningen utgörs till cirka tre fjärdedelar av invandring. I takt med den -växande andelen invandrare ökar också antalet studier som under-söker invandrares hälsa. En genomgång av några studier och folkhälsorapporter ger en tydligare bild av hälsotillståndet för invandrare i Sverige. Invandrare i Sverige mår sämre både fysiskt och psykiskt än övriga befolkningen. Invandrare från krigsdrabbade länder lider ofta av psyko-somatiska sjukdomar. Kronisk smärta, yrsel, matthet, andningssvårigheter odia-gnostiserad KOLhjärt—kärlsjukdomar samt ångest, oro, sömnstörningar, nedstämdhet och depression är vanligt förekommande hos invandrargrupper [1]. Många invandrare har en negativ inställning till läkemedel, vilket tros bero på bristande kunskaper om läkemedelsanvändning. Andelen personer födda utanför Sverige avstod i dubbelt så stor utsträckning som riksgenomsnittet från att hämta ut receptbelagda läkemedel. Bland kvinnor födda utanför Europa uppgick andelen till 22 procent, mot 6 procent bland kvinnor födda i Sverige [1].

Referenser

Asylsökande och papperslösa patienter Vård av utländska patienter och utlandssvenskar Utländska patienter samt utlandssvenskar kan ha rätt till behandling i Sverige även om de ej är folkbokförda här. Om patienten är folkbokförd i Sverige registreras besöket såsom ett ordinarie besök i ARV-portalen2. EU-kortet ska vara utfärdat i det  mark där patienten är bosatt.

Registrera utländska besök

Källa: Nyanlända och asylsökande i Sverige. Röda Korsets Högskolas rapportserie På samma fason som de vuxna flyktingarna inte är en enhetlig grupp som går att beskriva på ett sätt är ej heller barnen som kommer tillsammans tillsammans föräldrar, släktingar eller de barn såsom kommer ensamma särskilt lika. Det promenerar inte att klumpa ihop dem såsom flyktingbarn och tro att de inneha samma behov eller problem. En artikel som de allra flesta flyktingbarn emellertid har gemensamt är att det är viktigt för dem att få anlända till förskola eller skola och anlända in i en gemenskap med andra barn.

Asylsökande och papperslösa patienter

Förutom sorg kan många känna en bävan över vad som kommer att drabba den närmaste tiden. Exakt vad såsom ska ske beror delvis på varenda personen har dött och av vad. Kanske är det första gången ni upplever ett dödsfall och känner dej oförberedd. Men mycket av det praktiska finns det föreskrifter och regler försåvitt. Det kan vara bra att bedja om hjälp Det kan vara duktig att be om hjälp Ett bortgång är aldrig likt ett annat samt hur människor reagerar på  sorg  kan variera mycket. Det kan bero gällande omständigheterna, vilken relation du hade mot den som har dött och hurdan du är som person. Det leder det ofta till stora förändringar förut barnen om  någon i en barnfamilj dör.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here