Vanliga frågor

Träffa en Judisk paula

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan i Malmö samt i både konservativa och reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition som löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en separation kunna hjälpa den enskilde att fokusera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren. För mer källor, läs här. Lag Baomer Denna dag, den e i Omerräkningen dagarsperioden mellan pesach och shavuotmarkerar kulmen och vändpunkten av den pest som drabbade rabbi Akivas lärjungar och som gjorde Omerräkningen till en tid av halvsorg. Omerräkningen är tiden från och med andra kvällen Pesach till Shavuot. Denna dag firas därför som en halv helgdag.

Judiska Församlingen i Stockholm

Det vill säga att fostret inte anses som en fullvärdig människa tills dess att huvudet har kommit ut klocka livmoderskanalen vid kejsarsnitt tills att huvuddelen av kroppen har kommit ut. Ej desto mindre är abort generellt ej tillåtet. Våra kroppar tillhör Gud samt vi är ansvariga att ta labb om vår hälsa och vårt harmoni. Samtidigt är det tillåtet att effektuera abort under vissa omständigheter: om moderns hälsa står på spel är abort inte bara en möjlighet utan ett nödvändighet enligt halacha judisk lag. Fostret anses i dessa fall vara det som hotar kvinnan till livet samt då bör man handla i självförsvar för att rädda modern. Fostret träffa i dessa fall som något såsom hotar modern på samma sätt såsom en infekterad blindtarm som måste tas bort eller ett infekterat ben såsom måste amputeras. I vissa fall träffa abort som en möjlighet: t ex om det finns en förhöjd chansning mot moderns hälsa även om hotet inte anses vara livshotande.

Frågor och svar om judendom - Judiska Församlingen Malmö

Göteborgs Synagoga Göteborgs Synagoga uppfördes av byggmästare August Krüger och den ligger inom anslutning till församlingshuset på Östra Larmgatan Byggnadsstilen är en blandning bruten morisk, bysantisk och svensk nationalromantisk egenskap. Den rymmer sittande besökare och inneha en Marcussenorgel som används vid konserter. Orgeln användes i sabbatsgudstjänsterna fram mot talet, men efter ett beslut inom församlingsfullmäktige togs orgelmusiken som ackompanjemang mot psalmsången bort. Då hade synagogan ett kristen organist, eftersom en jude ej kan spela musik på sabbaten. Gudstjänsten i Göteborgs synagoga har hela tiden varit präglad av kontinentala, liberala idéer, men präglas av vissa traditionella inslag, såsom att kvinnor och män ännu sitter åtskilda. Synagogan är i andvändning på shabbat med gudstjänst fredag afton och lördag morgon samt på helgdagarna. Studiebesök i synagogan med guide för skolklasser och andra grupper sker efter beställning. Klicka här för att komma mot bokning.

Människor

Förbund: En överenskommelse mellan flera parter. Kosher: Betyder tillåtet eller godkänt. Om maten är kosher får den ätas bruten rättrogna judar. Liv efter döden: i judisk tradition förekommer stor variation aktuell uppfattningen om livet efter döden därtill tron på paradiset och helvetet. Tankar om paradiset eller helvetet är ej särskilt vanliga inom judendomen. I Toran de fem Moseböckerna finns inget alls skrivet om ett liv efter döden. Judendomen fokuserar på livet här samt nu.

Hitta diligence

Cirka 4 svenskar talar och förstår inom dag jiddisch i olika utsträckning. Cirka 25 judar beräknas leva i Sverige. För många jiddischtalande i Sverige är det inte förstaspråk, men starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur. Det används bland släkt och vänner samt i samband med förenings- och kulturaktiviteter. Om jiddisch

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here