Välj region:

Ett land där det finns fångar

Skriv ut MFoF informerar - Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna Information från MFoF till socialnämnderna om utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna. Innehållet kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom en assisterad befruktning av en ensamstående kvinna uppdateras senare i HSLF-FS Sammanfattning Ensamstående kvinnor har möjlighet till assisterad befruktning på samma villkor som olikkönade par. Utgångspunkten är att en ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård eller vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, blir barnets enda rättsliga förälder. Det är möjligt att genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller. Befruktning utanför kroppen med donerade könsceller får i Sverige utföras även vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus under förutsättning att vårdinrättningen har tillstånd av IVO. Socialnämnden ska alltid inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning.

Sammanfattning

Privata kliniker har fram till årsskiftet blott kunnat erbjuda insemination med donerade spermier, inte befruktning utanför kroppen, så kallad IVF-behandling. Nu får privata aktörer dito möjlighet. Sex kliniker har ansökt försåvitt tillstånd — men ännu har ingen blivit godkänd.

Är kvinnor sjukare än män?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here