LISTA: 13 hem med upprepat våld otrygghet eller kränkningar

Möt ungdomarna vi är vrouw

Ta del av organisationernas tips och inspireras av ungas berättelser. Vi vet att unga nyanlända behöver meningsfulla fritidsaktiviteter och att språket är en av nycklarna till integration. På dessa mötesplatser kan unga nyanlända få nya kontakter in i det svenska samhället och lära sig mer svenska samtidigt som de har roligt. Vi vet också att möten mellan unga med olika bakgrund främjar ömsesidig förståelse och förebygger främlingsfientlighet och våld. Sprid gärna exemplen vidare och inspirera personer i din omgivning till att göra en insats och skapa fler mötesplatser!

Olika förväntningar på flickor och pojkar

Bred tidpunkten för inspektionen hade två tjejer nyligen gjort självmordsförsök och en bruten dessa flickor hade uttryckt självmordstankar. Ett tidigare inskriven flicka gjorde upprepade självmordsförsök bland annat genom att svälja glasbitar. De händelser som beskrivits visar gällande problemen som uppstår när hem tar emot ungdomar med problem som dom inte har tillstånd att vårda, skriver Ivo. Det har uppstått konflikter bland ungdomarna som eskalerar och en tonår tänder eld i lokalen. Branden släcks av personal. Vaktbolag, polis kommer mot verksamheten.

Optimism och sammanhang skyddar

Annorlunda förväntningar på flickor och pojkar Tjejer och pojkar stressas av olika don Det hälsofrämjande arbetet i skolan behöver utveckla strategier som tar hänsyn mot flickors och pojkars olikheter vad innefatta livsstil och hälsa. Detta framkommer inom en avhandling skriven av Marie Wilhsson. Den här artikeln presenterar resultat bruten forskning.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here