VILDHJÄRNOR

Online dating möte om hälsa guangzhou

På Grimön i den västra skärgården bodde för några år sedan en man och en hustru, som voro varandra mycket olika. Mannen, som var omkring femton år äldre än hustrun, hade aldrig varit annat än ful, trög och senfärdig och hade inte blivit bättre på gamla dar, hustrun åter hade alltid varit nätt och lätt, och hennes lilla vackra ansikte hade bibehållit sig så väl, att hon såg närapå lika bra ut vid femtio som vid tjugu. Dessa två makar sutto en vacker söndagskväll på en stor stenhäll, som stack upp ur marken alldeles utanför deras hus, och samspråkade i god ro.

Minnie från Montana.

Av Norrbottens län. Med fyra teckningar. Det var själfva midsommaraftonen vi med den lilla hjulångaren Haparanda anlände till Neder Kalix kyrkoby vid tiotiden på kvällen, och här började redan den länga af öfverraskningar, som sedan följde oss under den månadslånga färden i dessa midnattssolens bygder. När vi sydsvenskar studera om Lappland och Västerbotten eller gällande kartan betrakta dessa våra två nordligaste landskap, se vi sjöar och floder och järnvägar och ett och övrigt ortnamn på de stora vidderna samt tänka då, att här finnes blott obygder, träsk, mossar, lappkåtor med litet lappfolk i underliga kläder och tillsammans sina långhornade renar. I öfrigt hava vi en ganska barnslig och hemlighetsfull föreställning om dessa trakter. Jag inneha rest genom en del af dessa bygder med öppna ögon och pennan i hand, och nu är det min mening att taga alla Barnavännens läsare med mig och i glosa och bild söka visa eder hvad jag sett och hört och bilda eder känna det goda, gästvänliga folket däruppe.

En kärlekshistoria.

Akt B 2 var kanske inte den största ranchen i distriktet, men den var, trots sitt namn, A 1 [1]. Den hade ett boskapsbestånd af flera tusen djur och två niggers, af hvilka den ene var mulatt, och femton cowboys ägnade sina ultimata år åt att hålla reda gällande nämda boskap. Häri ingick gifvetvis skyldigheten att se till, att så flera som möjligt af grannranchernas omärkta ungboskap vid tiden för boskapsmärkningen råkade blandas med ranch B 2:s. I likna med de flesta andra af sitt slag hade Jack Morrisons cowboys muskler af stål, men hjärtan af en material som liknade vax, och fjorton af dem voro präriepojkar och gentlemän. Den femtonde var däremot irländare. Irländare, dutchmen och dagoes [2] stå ej vidare högt i kurs ute gällande prärien, men de två förstnämda besegrad räknas dock, åtminstone af de mera vidsynta och fördomsfria elementen, som hvita män, hvilka man kan supa, fajt och idka annat vänskapligt umgänge tillsammans utan att förlora sitt människovärde. Acceptera, det finns till och med [6] en och annan, som behandlar dagoes som om de hade hvit hudfärg, ehuru man ju inte gärna skakar hand med dem när någon tittar det.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here