Välj region:

Möt kvinnor i Stockholm 26 milan

Skapa din egen tabell Här kan du själv ta fram tabeller med resultat från åren Läs mer om NTU Sedan har Brå årligen genomfört Nationella trygghetsundersökningen NTU vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Reviderad metod Metoden för NTU reviderades undergenom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samt att urvalet utökades och en del frågeformuleringar ändrades. Eftersom ett huvudsakligt syfte med NTU är att kunna göra jämförelser över tid, har en metod tagits fram för att resultattrender för perioden — ska kunna jämföras med — och kommande år. Det här har gjorts genom att det parallellt med den reviderade undersökningen genomfördes en undersökning med den tidigare metoden. Utifrån nivåskillnaderna mellan de två undersökningarna som då framkom har resultaten bakåt i tiden räknats om utifrån en skattning om hur de hade sett ut om den nya metoden hade använts. I de flesta fall visade den nya metoden på högre nivåer av utsatthet och otrygghet samt lägre nivåer av stort förtroende och positiva erfarenheter av rättväsendet. En annan förändring är att resultaten från NTU inte längre redovisas. Det beror på att urvalsstorleken och datainsamlingsperioden för NTU skiljer sig från de övriga år som NTU har genomförts, vilket innebär att skattningarna för det året är behäftade med en större osäkerhet.

1. Befolkningsprognoser

Gällande ungdomsmottagningen kan du träffa barnmorska, kurator, läkare och i vissa fall dessutom psykolog. Till vissa mottagningar kan ni boka en besökstid via Vårdguidens e-tjänster. UMO, Youmo och frågachans. Där kan du hitta svar på frågor försåvitt sex, hälsa och relationer. Du kan också ställa frågor och få besked av någon som jobbar på ett ungdomsmottagning eller från elevhälsan.

Ryska revolutionen - HISTORIA - åk 7-9

Innehåll på sidan

Bese Posts about sömn written ort amnesi. Idag är det ganska nio månader därefter grimas TGA. Nu inneha det skapats ett dejtingsajt förut sådana män, något såsom ETC varenda. Främst i Sverige att anmäla. Archive: May Description: Popular Searches: dejtingsajt.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here