INTERNATIONELLA DAGEN MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Möt kvinnor på telefon junior

Under dagen kommer Jämställdhetsmyndigheten berätta om deras handbok Inget att vänta på. Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. Ni kommer också att få lyssna på ett praktiskt exempel där man arbetar med våldsprevention. Nätverksträffen arrangeras gemensamt utifrån länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag samt uppdraget att regionalt förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Odla behandlar vi personuppgifter Kontakta oss Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Försåvitt du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. Nästan all post mot myndigheter blir en allmän handling. Det innebär att vem som helst inneha rätt att begära ut handlingen. Före en handling lämnas ut tas eventuella uppgifter som skyddas av sekretess dän.

Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

Göromål mot mäns våld mot kvinnor Klicka här för att snabbt lämna sidan. Arbetet mot mäns våld mot kvinns har hög prioritet i Eskilstuna kommun. Arbetet berör samtliga förvaltningar och företag i kommunen. Det berör både kommunens service och tjänster till invånarna, samt kommunen som arbetsgivare. Du kan studera mer om kommunens arbete och bilda dig mer om mäns våld kontra kvinnor i handlingsplanen, Eskilstuna en Asyl för kvinnor. Handlingsplanen finns i tre versioner: originalversion, kortversion och en lättläst version. Läs mer om vad kommunen och andra organisationer erbjuder för assistans och stöd till kvinnor, män samt barn som utsätts för våld.

Information om publikationen

Läs mer: Libris Information om publikationen Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och en hot mot kvinnors och barns heja, välbefinnande och liv. SKL:s kunskapsöversikt är tänkt att vara en kunskapsbank samt ett verktyg för att inspirera samt vägleda arbete för kvinnofrid. Skriften syftar till att täcka in hela bredden av problemkomplexet mäns våld mot kvinns i nära relationer — från våldets expansion och former, samhällets ansvar, våldets orsaker samt möjligheter att arbeta förebyggande. Inom skriften presenteras också ett antal goda exempel på framgångsrikt arbete för kvinnofrid.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here