Tidningen Elektrikern Nr 3 2018

Ensam lärare Sluts jag silhuett

Med förbehåll för klubbyten och skador som har inträffat efter det. En man lyfter upp sin mobil och kopplar upp sig på internet. Lite längre ned ­höjer sig en telemast över de bruna trädtopparna och sträcker sig mot himlen på den i övrigt öde slätten i Afrikas inland. Det är två år sedan Sagara B kom ut på nätet. Mitt i den lilla byn har det danska företaget Bluetown rest telemasten som drivs av solenergi och levererar wifi i en radie på drygt meter. Många förutspår att internet kommer att ge Afrika det lyft som kontinenten behöver. Idag finns det över miljoner smarttelefoner i Afrika, men bara en tredjedel av afrikanerna är uppkopplade.

Allt i Skaraborg

Visningar: Transkript 1 Att höra i plugget om hörteknik i undervisningen Förutsättningar samt möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs före ett antal frågor i sin ambition att göra undervisningen så tillgänglig såsom möjligt. Vad kan kompenseras med redskap och vad kan inte? Vilken följd har akustik och hjälpmedel? Vilken betydelse har akustiken för inlärningen? Hur vet man vilka hörtekniska och akustiska lösningar man ska satsa på?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here