Kvinna till Kvinna i Irak

Gift kvinna år portland

Under var antalet giftermål 48men antalet män och kvinnor som gifte sig var lägre än antalet äktenskap. Det var 45 män och 43 kvinnor som ingick äktenskap. Skillnaden beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte var folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara en folkbokförd person som har gift sig. Den här principen gäller även statistiken över skilsmässor. Under gifte sig 34 kvinnor och 35 män för första gången. Av de som gifte sig var det kvinnor och män som gifte sig med en person av samma kön.

Kvinnor på flykt får stöd

Kvinnors ställning i Irak har stadigt försämrats under de senaste åren och flera kvinnor lever med ständiga hot. Konflikten i regionen har dragit in Irak i nya oroligheter, men kvinnorna såsom Kvinna till Kvinna stödjer har ett fantastisk förmåga att hitta nya vägar, nya allianser och nya ingångar inom sin kamp för fred och rättigheter. Samhällsutvecklingen i Irak har under framtid år paradoxalt nog gått mot utökad osäkerhet, minskad rörelsefrihet och snävare socialt utrymme för kvinnor i Irak. Detta kan förklaras med att den osäkra samhälleliga situation som uppstod, efter att en amerikanskledd koalition störtat Saddam Hussein , har triggat konservativa reaktioner samt en återgång till mer traditionella patriarkala uppfattningar om kvinnans roll i samhället och hemmet. Konservativa krafter försöker begränsa kvinnors rättigheter Den irakiska konstitutionen förklarar män och kvinnor jämlika, och inom nuläget finns det en sekulär författning som reglerar familjerättsliga frågor, som ej gör skillnad på personer utifrån gudfruktig tillhörighet. Konservativa krafter i parlamentet försöker dock driva på en lagändring för att ersätta de sekulära bestämmelserna med ett lag som ger varje religiöst förening rätt att själva reglera familjerättsliga frågor. Skulle en sådan ändring gå genom skulle det bland annat bli tillåtet att gifta bort flickor så unga som nio år. I irakiska regionen Kurdistan ser lagstiftningen bättre ut, det finns en lag om våld inom hemmet som exempelvis förbjuder könsstympning samt tvångsäktenskap. I realiteten förekommer det emellertid mycket våld inom familjen även inom den irakiska delen av Kurdistan, samt fall där minderåriga flickor gifts dän är vanligt förekommande, framför allt inom ekonomiskt utsatta familjer.

Vi gifter oss senare i livet

Sverige har flest singelhushåll i världen. Ganska var tredje vuxen svensk bor allen. I Stockholm är nära sextio andel av hemmen ensamhushåll. Singellivet brukar träffa som något typiskt för vår epok. Och om vi jämför med läget för femtio—sextio år sedan så stämmer det antagandet. Kring år var antalet ensamhushåll i Sverige bara sex andel. De allra flesta män och kvinns gifte sig och bildade kärnfamilj. Skada går vi ytterligare hundra år tillbaka i tiden blir bilden en annan.

Navigeringsmeny

Dela: 27 Är det möjligt att blott vara vänner, utan någon som helst attraktion? Fungerar platonisk vänskap eller finns det alltid en risk att någondera parten blir förtjust när en hane och en kvinna är kompisar? Somliga av er tycker att det är självklart att man kan vara blott vänner så länge man är gällande det klara med relationens karaktär.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here