Dejt aktiviteter i norrsunda

Rumänska äktenskap byråer sex eric

I september föreslog EU-kommissionen en ny asyl- och migrationspolitik. Paketet innehåller en rad aspekter på asyl och migration som asyl, integration, gränshantering, återvändande, lagliga vägar och samarbete med ursprungs- och transitländer. Förslaget är ett försök från EU-kommissionen att bryta det dödläge som funnits bland medlemsländerna sedan då man lade fram ett tidigare lagpaket. Det nya ny asyl- och migrationspolitiksförslaget har skickats till lagstiftarna i EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet. Det ser i stora drag ut så här: Alla ska screenas Alla personer som illegalt försöker korsa EU:s yttre gräns, alla som räddats till havs och alla som söker asyl i EU ska screenas. Det gäller även dem som inte söker asyl. Screeningen omfattar en rad punkter: Hälsokontroll och sårbarhetsanalys för att bedöma eventuellt vårdbehov eller exempelvis om personen utsatts för tortyr Identifiering genom ID- och resehandlingar och via europeiska informationsdatabaser Registrering och fingeravtryck Säkerhetskontroll för att säkerställa att personen inte utgör något hot, sker via EU-databaser så väl som Europols och Interpols databaser Vidarebefordring av ärendet beroende på huruvida personen ansöker om asyl eller ej Screeningen ska genomföras vid eller i anslutning till gränsen i de flesta fall. Om personen påträffades inne i EU kan screeningen äga rum på annan plats. Processen får inte ta längre än fem dagar med möjlighet till förlängning med samma tid i särskilda fall.

Aktiviteter och mötesplatser för äldre

Tempus ger en bra bakgrund till samt ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Skada EUs nya ordförandeland kommer också att väcka debatt om EU-institutionernas - särskilt EU-domstolens - otillbörliga inblandning i medlemsländernas inhemska frågor. Den österrikiske kanslern Wolfgang Schüssel vill ha en konferens försåvitt Europas identitet redan i slutet bruten januari. Han varnar för att Turkiet kanske aldrig blir fullvärdig EU-medlem samt menar att tjänstedirektivet förmodligen måste skrivas om från början till slut. Det är andra gången som Österrike är EUs ordförandeland och tiden passar duktig då den sammanfaller med firandet bruten årsminnet av Mozarts födelse och års minnet av Sigmund Freuds födelse. Medan måste han hålla de alltmer EU-skeptiska österrikarna på gott humör.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here