Kontakta Vansbro kommun

Webbplats för enstaka nice

Du kan få ledsagning till och från en aktivitet, exempelvis om du behöver göra inköp. I enstaka fall kan du även få ledsagning under själva aktiviteten. Man kan få regelbunden eller tillfällig ledsagning. Ledsagning beviljas inte för resor till sjukvårdsinstanser, då det normalt sett är Region Dalarnas ansvar sjukresor. Vill du ansöka om ledsagning kontaktar du våra biståndshandläggare. De utreder och beslutar om vilket stöd du kan få. Mer information.

Så agerar vi vid misstänkt smitta

Mening om barns namnbyte Om en bruten er vårdnadshavare, eller båda, hos rätt ansöker om namnbyte för ert underåriga barn kan domstolen begära in en yttrande från familjerätten. Vid en anhållan om namnbyte ska domstolen pröva försåvitt barnets namnbyte är förenligt med barnets bästa. Yttrande vid passansökan Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs vanligtvis en medgivande från er båda för att en passansökan ska godkännas. Om ett förälder motsätter sig en passansökan borde pass komma ifråga endast under speciella tillfällen. Synnerliga skäl för att begå undantag från huvudregeln: En förälder vistas i ett annat land och det är uppenbart att föräldern skulle avgå sitt medgivande till passansökan. Barnet är placerat i ett familjehem och den naturliga kontakten med de biologiska föräldrarna är bruten.

Så arbetar personalen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska all som besöker en webbplats som innehåller cookies få information om det, vad dessa cookies används till och hurdan cookies kan undvikas. En kaka är en liten textfil som webbplatsen ni besöker begär att spara på din dator. Mora kommun använder kakor gällande sin webbplats framför allt för att följa upp vilka sidor som besöks på våra webbplatser. Uppföljningen sker förut att vi ska få underlag mot att förbättra webbplatsen för våra gäst. Aktivt samtycke På morakommun. Nedan följer en redovisning av de kakor såsom används på vår webbplats. Om det finns några felaktigheter eller om ni har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta kommunikationsenheten. Våra kakor.

Aktivt samtycke

Trygghetslarm Boendestöd Boendestöd är en annan prestation som man kan ansöka om. Det innebär att du till exempel tillåts hjälp med att få struktur gällande din vardag, kontakta olika myndigheter alternativt hjälp med vardagssysslor. Målet med stödet är att du på sikt kunna klara din vardag själv. Boendestöd Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet innebära att du som anhörig till en barn eller ungdom med en funktionsnedsättning, tillfälligt blir avlöst i omvårdnadsarbetet. Personen som är avlösare kommer till ditt hem, vilket ger möjlighet till ledighet, egna aktiviteter och återhämtning. Avlösarservice inom hemmet Har jag rätt till stöd?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here