Översättning av text

Att veta min framtid smutsiga

Charlotte Lindroos Yle Helsingfors Personer som haft nära döden-upplevelser NDU hävdar att deras upplevelse av att lämna sina kroppar, komma till himlen samt träffa avlidna människor och himmelska varelser och så vidare, är verkliga. Många vetenskapsmän hävdar dock att upplevelserna är hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd, som till exempel syrebrist i hjärnan. Forskare kan nu förklara ljuset i tunneln och de döda som man möter vid en nära döden-upplevelse. Att göra rent vetenskapliga test på vad som händer vid dödens port är inte lätt. Även om det bland berättelserna finns otrevliga och mardrömslika rapporter är de flesta återgivna i en positiv ton. Nära döden-upplevelsen är närbesläktad med utanför kroppen-upplevelser och sömnparalys.

Vem regerar över ditt liv?

Av denna stund skall alla släkten berömma mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans benämning är heligt, och hans förbarmande tillsammans dem som fruktar honom varar av släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, samt han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel samt håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham samt hans barn, till evig tid.

Att veta min echt

Berättelser

Stegen mot förändring Även ditt liv kan förvandlas Brottslighet, ekonomiska problem och mänskligt lidande verkar vara bestående fenomen inom vår värld. Många känner oro före framtiden. Jesus erbjuder oss ett val. Han uppenbarar för oss i Bibeln att det är möjligt för människan att få frid med Gud. Jesus är vägen till försoning mellan människan och Gud. Kraft till förändring tillåts vi av Jesus. Bibeln berättar försåvitt Jesu födelse, Hans undervisning, död samt uppståndelse.

Varför är Gud intresserad av dig?

Sådant ska alltid prövas, allt som påstås är inte sant. Men kyrkohistorien vimlar av sådana berättelser som måste tas på allvar. De talar om filosofisk prövning och senare förundran, när tilltalet prövats. Följ Dagens bibelord på Instagram Skrolla till höger för att beskåda fler bibelord. Sök i Bibel genom bibeln. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner såsom en duva och sänka sig kvar honom. Han befriar dem från våld och förtryck, deras liv är kostnadskrävande i hans ögon.

2021 - Ny start på året. Här är mina 3 tips till vad du ska fokusera på!

Samma julvisa varje år

Mig hör dig men vill inte replikera dig. Ju mer jag tränger dän desto närmare kommer du mig Gitter inte kämpa emot dig… Jag skänker upp. Varför gör du så armé mot mig? Bort från mina tankar Bort från min kropp Jag inneha blivit allt som jag en passage hatat Jag älskar dig men medan hatar jag dig!

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here