Skogen i Skolan skyltar i Pers skog på Gotland

Träffa flickor i ffling

Tigris får låna en cykel av Hoppsan. Han ser inte stenen i backen, ramlar omkull och slår i knäet. Men Hoppsan har en väska med läkarsaker. Hon lyssnar på Tigris hjärta, ger honom medicin mot halsont

Frågor och svar om judendom

Skogen tillhör Per Widing som också sitter med i styrelsen för hembygdsföreningen. Initiativet med att placera ut skyltar inom skogen görs för att socknen skall bli mer aktiv och tillgänglig. Det är annars en liten socken såsom man åker igenom för att anlända ner till södra delen av ön. Vi vill att barn och vuxna ska kunna få ta del bruten naturen, fåglar, växter, ljud och intryck. Skyltarna ger en vägledning för fler nyfikenhet, och att upptäcka sin grannskap, säger Ingela Penje. Hembygdsföreningen är ett aktiv förening i Västergarn socken, därborta Ingela är ordförande sedan

Posts navigation

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en avskiljande kunna hjälpa den enskilde att koncentrera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren. För mer källor, läs här. Författning Baomer Denna dag, den e inom Omerräkningen dagarsperioden mellan pesach och shavuot , markerar kulmen och vändpunkten bruten den pest som drabbade rabbi Akivas lärjungar och som gjorde Omerräkningen mot en tid av halvsorg. Omerräkningen är tiden från och med andra kvällen Pesach till Shavuot. Denna dag firas därför som en halv helgdag.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here